x

NOTÍCIES

La recepta electrònica ja es pot utilitzar en farmàcies de les diferents CA (excepte Madrid)

Els pacients de 18 CA, excepte Madrid, que es desplacin  poden retirar els seus medicaments prescrits en recepta electrònica a qualsevol de les més de 19.000 farmàcies d'aquestes comunitats autònomes (CA), els sistemes dels quals ja són interoperables.

Així doncs, quan un pacient d'aquestes comunitats vagi a una farmàcia d'aquestes CA i lliuri la seva targeta sanitària, el farmacèutic podrà conèixer el llistat de medicaments i productes dispensables i realitzar la seva dispensació. Els pacients de Madrid poden continuar retirant els seus medicaments a qualsevol farmàcia sempre i quan es realitzi amb la corresponent recepta paper. 

Més informació