x

NOTÍCIES

Nota Informatia usuaris COPAGAMENT ESTATAL

Des del dia 1 de juliol es comença a aplicar el nou copagament farmacèutic, en el marc de les mesures aprovades pel Govern espanyol publicades en el Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Concretament, per als pensionistes és una aportació del 10% (amb topall de 8 o 18 euros/mes segons renda), o del 60% amb topall de 60 euros/mes en rendes superior als 100.000 anuals, i pelque fa als actius aportacions del 40%, 50% o 60% segons la renda. Aquest topall s'aplicarà durant tot el 2012  fins l'actualització de l'IPC, i es publicarà al BOE.

 

Tanmateix, el Departament de Salut vol garantir que cap ciutadà hagi d'aportar més del que tingui establert pel seu nivell d'aportació i topall mensual. Aquest fet és especialment rellevant en els pensionistes, que han d'aportar un 10% del cost total dels medicaments amb un topall màxim mensual segons el seu nivell de renda.

Per tal d'assegurar això, durant els primers tres mesos d'aplicació i de forma transitòria, es registrarà l'aportació que ha de fer l'usuari, però es diferirà la seva liquidació efectiva en la dispensació del mes següent o posteriors, per tal de poder aplicar els límits d'aportació màxima establerts.

Per això, la farmàcia entregarà als usuaris un justificant de dispensació en el qual s'indica que els medicaments dispensats estan subjectes al nou règim d'aportacions que estableix el Reial decret llei 16/2012, però que la liquidació de l'aportació pendent de pagament es farà en la dispensació del mes següent o posteriors, una vegada s'hagin revisat els imports corresponents de les aportacions i recalculat els topalls màxims mensuals que s'han d'aplicar per a cada ciutadà.

D'aquesta manera, qualsevol persona que durant un mes hagi d'aportar quantitats de diners superiors al seu topall mensual no haurà de fer front a aquesta despesa en aquell mes sinó en els mesos consecutius a la compra de medicaments, concretament en la dispensació del mes següent o posteriors, en la qual ja se li aplicarà l'import exacte que li pertoca. Igualment aquelles persones que no arribin al topall establert faran el pagament corresponent també en la dispensació del mes següent o posteriors.

És a dir, els sistemes informàtics del Servei Català de la Salut detectaran quina és l'aportació econòmica que han de fer els ciutadans en funció del seu nivell de cobertura durant aquell període i aquesta xifra s'introduirà en els sistemes d'informació per tal que quan la persona retorni a qualsevol oficina de farmàcia de Catalunya, se li notificarà quina és l'aportació real que ha de fer.

Aquest període transitori pot arribar fins a l'1 d'octubre. A partir d'aquí, aquesta aportació ja sortirà calculada en el mateix moment de la dispensació en el sistema d'informació de les farmàcies.


Als documents adjunts podeu consultar la nota informativa del CatSalut i el Cartell informatiu del CCFC.