x

AGENDA i CURSOS

Màsters i Postgraus

MÀSTER en Promoció de la Salut (UDG)


DURADA: d'octubre 2017 a juny 2018 (dijous de 16 h a 20 h i divendres de 9,30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h)

MODALITA: Semipresencial

MÉS INFORMACIÓ: http://www2.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?IDE=563&ID=3106M1013&_ga=2.204561235.233340429.1504254399-1630553784.1499272237