x

Avís Legal

Identificació

El Col·legi de Farmacèutics de Girona és una corporació de dret públic, registrada en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Ultònia número 13, 2n pis, 17002 de Girona, telèfon 972 201824 i CIF Q 1766002 H.

Aquesta institució es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica, i pels seus propis estatuts, declarats adequats a la legalitat per l'esmentat departament per Resolució JUS/318/2011 de 25 de gener, publicats en el DOGC de 10 de febrer 2011. Inscripció número F/B 211.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut de les pàgines d'aquesta web (http://www.cofgi.cat) és propietat del Col·legi i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu, els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de software, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de contingut, programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l'emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

Accés dels usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, l'usuari s'obliga a abstenir-se de fer un ús mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que, de qualsevol manera, pugui comportar un impediment en l'accés d'altres usuaris autoritzats, i es fa responsable dels danys i perjudicis que el Col·legi hagi de suportar per motiu d'aquest ús del portal.

Limitació de responsabilitat

El Col·legi adverteix que els continguts d'aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al Col·legi.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris i revistes d'informació, ni dels continguts dels enllaços d'interès.

El Col·legi es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l'existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

Tractament de dades de caràcter personal

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en els fitxers responsabilitat de COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE GIRONA i seu social a C/ Ultònia, 13. 17002 Girona.

Si les dades son facilitades a traves dels formularis denominats “Sol·licitud dades receptes MUFACE”o “Autorització recollida documentació/material” seran incorporades en el fitxer de Col·legiats d’aquesta entitat. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les dades dels col·legiats i mantenir relació amb ells, així com informar-los de temes professionals, actes lúdics, notícies referents al Col·legi i d’interès per al col·lectiu, enviar-los notificacions, informacions col·legials i comunicacions comercials d’empreses amb les quals el Col·legi col·labori o tinguin conveni. Aquestes dades només seran transmeses al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, al Consejo de Colegios de Farmaceuticos de España així com a les Administracions competents que correspongui, i únicament seran publicades aquelles que siguin exigibles legalment. Aquestes dades seran conservades sempre i quan es mantingui la relació de col·legiació entre vostè i el col·legi.

Si les dades son facilitades a través del formulari de “Contacte” seran incorporades en el fitxer de Contactes d’aquesta entitat, que té per finalitat gestionar les dades de les persones de contacte i poder atendre la seva petició. Aquestes dades no seran comunicades a tercers i seran conservades fins la resolució de la seva consulta o la finalització de la relació amb aquest Col·legi.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin arribar a l’adreça de C/ Ultònia, 13 o al següent correu electròniccofgirona@cofgi.org. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o amb el Delegat de Protecció de dades en cofgirona@cofgi.org