x

Cartera de Serveis a l'Oficina de Farmàcia

Detecció precoç de càncer de còlon i recte

Adreçat a la població entre 50 i 69 anys.

Segons calendari establert. Gratuït per part usuari. 

Contacte Oficina Tècnica: 872 50 58 28

Farmàcies participants FEBRER 2021

Instruccions recollida mostra Informació Programa

Determinació del risc d'infecció per VIH a les farmàcies

Adreçat a la població d'ambdós gèneres, major de 16 anys, amb risc d'infecció per VIH.

Cost usuari: 10 eur/prova realitzada 

Farmàcies participants al Programa

 

 

 

Educació sanitària pel Bon Ús dels Medicaments (PESBUM)

Xerrades informatives adreçades a persones més grans de 65 anys i altres col·lectius de menor edat que pot interessar.

Gratuïtes per part dels ajuntaments sol·licitants i participants.

Consulta les xerrades programades 

 

 

 Seguiment Farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació (SPD)

Servei dissenyat per millorar l’adherència terapèutica i garantir l’efectivitat i seguretat dels tractaments , mitjançant la utilització de dispositius de dosificació personalitzada.

S'adreça a aquelles persones que tenen dificultats en la gestió de la medicació i en el compliment dels tractaments prescrits.

Farmàcies amb el Servei de Seguiment Farmacoterapèutic amb SPD 

 

 

 

 

Manteniment amb metadona a les farmàcies (PMM)

Adreçat als malalts en programes específics de la xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD), o a càrrec de metges privats autoritzats per a aquesta pràctica.

AVÍS IMPORTANT
Accedeix a la nova secció "El meu espai" i comprova les dades de la teva fitxa col·legial.
El meu espai
NOTA: Agrairem ens facilitis el teu número de móbil. Cada vegada resulta més necessari en cas que calgui un contacte urgent.