x

Cartera de Serveis a l'Oficina de Farmàcia

Detecció precoç de càncer de còlon i recte

Adreçat a la població entre 50 i 69 anys.

Segons calendari establert. Gratuït per part usuari. 

Contacte Oficina Tècnica: 872 50 58 28

Municipis participants i dates inici programa

Farmàcies participants abril 2019

Instruccions recollida mostra Informació Programa

Determinació del risc d'infecció per VIH a les farmàcies

Adreçat a la població d'ambdós gèneres, major de 16 anys, amb risc d'infecció per VIH.

Cost usuari: 10 eur/prova realitzada 

Farmàcies participants al Programa

 

 

 

Educació sanitària a la gent gran (PESGG)

Xerrades informatives adreçades a les persones grans.

Gratuïtes per part dels ajuntaments sol·licitants i participants.

Consulta les xerrades programades 

 

 

 

 

Atenció al pacient crònic complex (PCAF)

Adreçat a pacients crònics complexes, seleccionats prèviament des del CAP .

Programa finalitzat. 

 

 

Manteniment amb metadona a les farmàcies (PMM)

Adreçat als malalts en programes específics de la xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD), o a càrrec de metges privats autoritzats per a aquesta pràctica.