x

Col·legiació. Tràmit i formularis

El tràmit d'alta al Col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels Col·legis professionals.

La col·legiació dels farmacèutics al Col·legi de la província de Girona és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir en qualsevol de les modalitats professionals, quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

PRECOL·LEGIACIÓ

Tots aquells estudiants del Grau en farmàcia que ja hagin superat 210 crèdits ETCS, poden sol·licitar la incorporació al Col·legi de Farmacèutics de Girona com a precol·legiats.

Formar part del COFGirona com a precol·legiat/da et permetrà  començar a conèixer la vida Col·legial i gaudir del serveis que presta el Col·legi: accés al web col·legial amb tota la informació professional que s'hi recull, disponibilitat d'un adreça mail corporativa on rebràs la informació més destacada de forma directa, accés gratuït a la formació col·legial...

 Con ho haig de fer per precol·legiar-me?

Pots fer-ho de manera presencial o a distància i únicament has de presentar:

  • Instància Genèrica
  • Còpia del DNI
  • Còpia de l'expedient acadèmic de la Facultat de Farmàcia, per tal d'acreditar el tall de 210 crèdits del Grau de Farmàcia.

Si vols fer el tràmit online, fes clic aquí.

 

COL·LEGIACIÓ

A continuació trobareu els diversos formularis per tal de dur a terme els tràmits col·legials: 

1.- Alta col·legial  i Quotes 

2.- Inscripció a vocalies (Formulari) 

3.- Baixa col·legial o Canvi de col·legiació (Formulari)  

 

AVÍS IMPORTANT
Accedeix a la nova secció "El meu espai" i comprova les dades de la teva fitxa col·legial.
El meu espai
NOTA: Agrairem ens facilitis el teu número de móbil. Cada vegada resulta més necessari en cas que calgui un contacte urgent.