x

AGENDA i CURSOS

Altres Cursos i Sessions formatives

Com actuar davant una persona en dol?


OBJECTIU: Proporcionar les eines bàsiques de detecció del dol per tal de poder fer un primer cribatge que permeti diferenciar si és un dol normal o patològic, donar eines pel propi maneig del professional davant d'aquestes situacions i informar sobre varis recursos on poder reconduir els usuaris.

PROGRAMA:

  • L’equip d’atenció psicosocial i la seva tasca.
  • Introducció teòrica sobre models de dol. Definició i fases proposades pels principals autors vigents des
    de la psicologia (Worden, Payás).
  • Variables del dol, relacionat amb la vulnerabilitat. Definició dol normalitzat i dol complicat/ patològic.
  • Casos pràctics sobre les variables del dol així com la pràctica amb eines comunicatives.
  • Recursos disponibles al territori per poder oferir una continuïtat en el suport.
DIJOUS 19 d’ABRIL de 2018
de 14,00 a 16,00h
Sala d'Actes col·legial (C/Ultònia, 13. GIRONA)

A càrrec de: Laura Mató i Marta Juanola . Psicòlogues. Equip d’Atenció Psicosocial Mutuam Girona
Adreçat a: Farmacèutics i altres professionals sanitaris
Import:  Gratuït

Amb la col·laboració de  

Els camps marcats amb* són obligatoris.
Formulari d'inscripció al curs
Tal i com es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, el Col·legi de Farmacèutics de Girona l’informa que l'adreça de correu electrònic es considerarà una dada de caràcter personal. L'usuari sempre té l'opció d'acceptar o rebutjar les condicions legals en les quals facilitarà aquestes dades, recollides a l’Avís legal d'aquesta pàgina web. Es considerarà aquesta acceptació com a consentiment informat, i autoritzarà expressament el tractament de les dades per a l'enviament d'informacions col·legials o d´altre interès. L'usuari té dret a accedir a aquesta informació en qualsevol moment, podent rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-se a ella. El fitxer on s'inclouran les dades personals és propietat del Col·legi de Farmacèutics de Girona i està registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i en l´Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Respecte d'aquella informació remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.