x

AGENDA i CURSOS

Altres Cursos i Sessions formatives

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC)_Ingrés de la ll•ltre Dra. Concepció Amat Miralles

Presentarà a la nova acadèmica la 'Excma. Sra. Dra. Joana M. Planas Rosselló.

ORGANITZA: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC)
LLOC: Sala d'Actes d'aquesta Reial Acadèmia de la Farmàcia (C/ Hospital, 56)
DIA: Dilluns 4 de juny de 2018.
HORA: a les 19:00 h