x

AGENDA i CURSOS

CURSOS COFGI

Aliments i medicaments compartint espais. Interaccions

La formació s'estructura un dues sessions independents (*) , una d'actualització en la composició dels aliments i els aspectes generals de les interaccions aliments-medicaments i l'altra més centrada en el procés alimentari en les persones d'edat avançada. En ambdues sessions revisaran els materials didàctics "Fitxes de Recomanacions Nutricionals ", elaborats en el seu moment des del Dep. Tècnic col·legial com a material de suport per als farmacèutics  per tal d’incidir en l'educació nutricional del col·lectiu d'edat avançada i com ajuda pels seus cuidadors. 

PROGRAMA:

* La Composició dels Aliments i el seu Entorn (Nutrients, Tòxics, antinutrientes, xenobiòtics, NFC, Entorn Alimentari.

* Interaccions Aliments-Medicaments. Concepte d'Interacció, dificultats per detectar-les i advertències per reduir-les

* Tipus d'interaccions entre nutrients i no nutrients

  • Interaccions d'aliments sobre l'acció terapèutica dels medicaments: Disminució? Potenciació? Acció inesperada?
  • Interaccions dels medicaments sobre biodisponibilitat de nutrients
  • Interacció condicionada pel pacient
  • Interaccions en les diferents etapes de la vida
  • Interaccions condicionades per la via d'Administració Oral, enteral i parenteral

 * Aliments i medicaments comparteixen espais

  • Procés LADME i la seva relació amb el procés d'alimentació (ingestió, digestió, metabolisme i excreció d'aliments)
  • Interaccions amb plantes medicinals i amb aliments funcionals
  • Interaccions d'aliments i medicaments amb xenobiòtics
  • Amines biògenes, Additius, Contaminants ambientals, Promotors del creixement, benzopirens, Substàncies que migren dels envasos
  • Interaccions amb l'entorn alimentari: cafè, tabac i alcohol

  * Fitxes de recomanacions nutricionals del COFGi . Revisió. 

* Nota: El programa preveu abordar les interaccions des de la seva dimensió més àmplia tot i que els apartats descrits es contemplaran amb diferent nivell de detall ja que el temps és limitat.  

Dia: DIJOUS  9 de MAIG  de 2019

Horari: de 15,30  a 18,30 h

Lloc: Sala d'Actes col·legial

  A càrrec de: María Teresa García, Farmacèutica, Biòloga i Nutricionista de Salut Pública. Escuela Nacional de Sanidad Instituto de Salud Carlos III. Presidenta d'"Asociación de Profesores de Madrid".

 Import: Farmacèutics col·legiats: 25€ -  Altres professionals sanitaris: 45 € 

(*)  Als col·legiats que s'inscriguin a ambdues sessions  se’ls aplicarà  un 15% descompte  en el preu total.