x

AGENDA i CURSOS

CURSOS COFGI

Consells i recomanacions per a l'alimentació de la gent gran

La formació s'estructura un dues sessions (*), una d'actualització en la composició dels aliments i els aspectes generals de les interaccions aliments-medicaments i l'altra més centrada en el procés alimentari en les persones d'edat avançada. Ambdues sessions revisaran els materials didàctics "Fitxes de Recomanacions Nutricionals ", elaborats en el seu moment com a material de suport per als farmacèutics  per a l'educació nutricional del col·lectiu d'edat avançada i els seus cuidadors, amb la intenció d'orientar la vida personal i familiar dels assistents. 

 PROGRAMA

* Aspectes  e tenir en compte en la vellsa, que condicionen l’alimentació de la gent gran.

* Interaccions aliment-medicament a tenir en compte en l'ancià

* Col·lecció de 10 Fitxes de recomanacions nutricionals per a gent gran i cuidadors

  1. Distribució dels aliments durant el dia
  2. Elaboració de plats. Tècniques culinàries recomanables
  3. Conservació dels aliments
  4. Recomanacions alimentàries en cas de disfàgia
  5. Planificació de menús
  6. Suggeriments de plats que poden quedar preparats
  7. Ajudes tècniques. Suport a l'alimentació
  8. Recomanacions en situacions especials
  9. Recomanacions per mantenir l'activitat física
  10. Consells en cas d'alimentació insuficient

 

Dia: DIVENDRES 10 de MAIG  de 2019

Horari: de 13,30  a 16 h

Lloc: Sala d'Actes col·legial  

  A càrrec de: María Teresa García, Farmacèutica, Biòloga i Nutricionista de Salut Pública. Escuela Nacional de Sanidad Instituto de Salud Carlos III. Presidenta d'"Asociación de Profesores de Madrid".

Import: Farmacèutics col·legiats: 25€ -  Altres professionals sanitaris: 45 €

 

(*)  Als col·legiats que s'inscriguin a ambdues sessions  se’ls aplicarà  un 15% descompte  en el preu total.