x

AGENDA i CURSOS

CURSOS COFGI

La Secció d’Ortopèdia d’una OF. Autorització, PNT , registres i novetats en la dispensació de productes ortoprotètics.

La secció d'Ortopèdia és una activitat que es pot desenvolupar  dins  les oficines de farmàcia pel fet de ser establiments sanitaris, sempre que comptem amb una formació adequada i necessària  per poder  donar resposta a una demanda cada vegada més creixent, dels usuaris, (gent gran amb problemes de mobilitat, esportistes que necessiten ortesis, persones amb algun tipus de deficiència que necessita ajudes tècniques,.etc..). En aquest àmbit podem aprofitar la nostra posició privilegiada, de primera línia d' atenció sanitària als pacients, i l'atomització de la nostra xarxa d`establiments, per desenvolupar sinèrgies amb el nostre coneixement del seu estat de salut. 

La formació que us proposem pretén aclarir dos aspectes imprescindibles pel funcionament de les seccions d'ortopèdia de les farmàcies. El primer és l’autorització administrativa necessària, que concedeix el Departament de Salut i que determina en cada cas (estàndards, adaptats, i a mida)  quina és la titulació i els requisits tecnicosanitaris exigibles a les nostres instal·lacions. Una vegada resolta l`autorització administrativa de la secció d'ortopèdia cal tenir clar com tramitar la sol·licitud de dispensació a càrrec de  CatSalut, per tal de poder facturar els articles dispensats. 

A més, hi ha altres novetats com la recent aprovació de l'ORDRE SCB/45/2019, que incorpora diversos canvis en l'àmbit de l'ortopèdia: un nou catàleg, l'aplicació d'un Índex Màxim de Facturació (IMF) als productes ortoprotètics per a la seva dispensació pública (PAO a CatSalut...), la incorporació d'un cupó precinte ... I també l'inici de la prescripció electrònica i la e-factura en l'àmbit de l'ortopèdia, d`aplicació quasi imminent, 

Des de la vocalia d'ortopèdia us proposem una formació pràctica sobre els requisits i tràmits que cal dur a terme per poder dispensar aquests productes, sigui privadament o bé en l'àmbit de la Seguretat Social mitjançant el document PAO, així com una introducció als registres i documentació obligatòria que cal tenir per complir amb la normativa vigent.

 

PROGRAMA:

  • Dispensació de productes ortoprotètics a l'OF. Normativa vigent.
  • Requisits per a la dispensació de productes estàndard, adaptats i a mida a les OF (formació específica, sol·licitud...)
  • Què he de fer per poder dispensar a càrrec de CatSalut ?
  • PNT productes adaptats
  • PNT productes a mida
  • Nova Ordre SCB/45/2019 . Novetats que incorpora generalitats
  • Proposta de PAO electrònic. Estat de situació, generalitats
DIMARTS  4  de JUNY de 2019
de 14 ,00  a 16,00 h
Sala d'Actes col·legial

 

A càrrec de

Sr. Jaume Reixach i Beltran. Farmacèutic comunitari i President de FETOR ( Federació Espanyola de Tècnics Ortopèdics)

Sr. Jordi Gispert Espadalé. Farmacèutic comunitari i Vocal d'Ortopèdia del COFGirona

Adreçat a: Farmacèutics 

Import:  Farmacèutics Col·legiats : Gratuït -  No col·legiats: 15 €