x

AGENDA i CURSOS

Beques i Premis

IX Convocatòria d'Ajudes a la Investigació: Medicaments orfes i enfermetats rares

X Convocatòria d'Ajuda a la Investigació. Sobre: Medicaments Orfes i Enfermetats Rares

Convoca: Ricofse i Fundació MEHER

- Ajuda Consejo General de Colegios Farmacéuticos dotada amb 8.000 €

- Ajuda Santiago Grisolía dotada amb 6.000 €

- Ajuda Miguel Gil dotada amb 6.000 €

- Ajuda Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla dotada amb 6.000 €

El termini per a la recepció dels projectes és el 12 de desembre de 2022 a les 15h.

Més informació aquí 

Documents adjunts