x

AGENDA i CURSOS

Jornades i congressos

Actuació davant d’una toxiinfecció alimentària

Aquest curs d’autoaprenentatge és un monogràfic sobre l’actuació davant de la sospita i la confirmació d’un cas d’una toxiinfecció alimentària i complementa les activitats formatives en l’àmbit de les malalties de declaració obligatòria.

Dates per fer la formació del 25 de novembre al 16 de desembre.

 

Continguts:

• Introducció a les toxiinfeccions alimentàries. Cadena i situació epidemiològica a Catalunya.

• Factors de risc i clínica.

• Diagnòstic i tractament.

• Mesures de prevenció i control ressaltant els diferents agents involucrats.

• Circuit d’actuació ressaltant els diferents agents involucrats.

Docent:

• Sra. Alba Cabré Riera, Tècnica de Salut Pública en el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Subdirecció Regional a la Catalunya Central. INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS AL CURS Activitat organitzada per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències  de Salut Pública de la Subdirecció Regional a la Catalunya Central.

 

Més informació aquí