x

AGENDA i CURSOS

Altres Cursos i Sessions formatives

Curs de Formació Continuada en Gerontologia Clínica i Cures Pal.liatives

La Fundació Mutuam Conviure té com una de les seves prioritats el sector sociosanitari, entès com aquell que agrupa la Gerontologia Clínica i les Cures Pal·liatives des d’una visió integral de l’atenció al malalt crònic. Compromesa amb la formació continuada dels professionals com a eix clau per millorar la qualitat del treball diari, la fundació ofereix des de fa 34 anys, aquest curs dirigit fonamentalment a professionals de la medicina, infermeria, farmàcia, treball social, fisioteràpia i psicologia, i als que per la seva activitat, estan relacionats o interessats en l’àmbit assistencial sociosanitari.

Destaquem:

  • 5 Sessions mensuals realitzades en dissabtes.
  • Inscripció única de 40€
  • Format webinar via Zoom 
  • Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 

DESCARREGAT EL PROGRAMA aquí

INSCRIPCIONS aquí