x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de MEdicaments de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença de la comercialització de diversos productes que, per la seva composició en substàncies farmacològicament actives i/o espècies medicinals no incloses a l'Annex de l'Ordre Ministerial de 3 d'octubdre de 1973, tenen la consideració de medicaments, d'acord amb els articles 8 i 42 de la Llei 25/1990, del Medicament.

Els productes identificats són els següents:GINKGO BILOBA, PASIFLORA, KRO-NOCHES, SPIRULINA, FLAVONELLA PLUS I ISO FLAVONAS, fabricats i/o distribuïts per Kromenat, SL i Sana-Sana, marca de distribució de la mateixa empresa.

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, per tant, la seva presència al mercat és IL·LEGAL i s'han de RETIRAR DEL MERCAT.

D'acord amb la informació facilitada, aquests productes es comercialitzen a través del canal farmacèutic i en botigues d'herboristeria o complements dietètics.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS