x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de medicaments il·legals de Laboratorios TEGOR

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença que que Laboratoris TEGOR SL, està fabricant i comercialitzant una sèrie de productes que tenen la consideració legal de medicaments, tot i que no han estat registrats com a tals.

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments determina que els productes que consten a continuació tenen la consideració de medicaments, per les al·legacions de salut a què fan referència i perquè contenen espècies vegetals no incloses a l'Ordre ministerial de 3 d'octubre de 1973, per la qual es crea el registre especial de preparats a base d'espècies vegetals medicinals:

  - HIDROXITER  360 càpsules: entre d'altres ingredients conté extracte de Buchú (Barosma betulina). Se li atribueixen propietats capaces de modificar algunes funcions fisiològiques (termogènic i per cremar els greixos)

  - CELLULAR  TNT pols 1 Kg: conté extracte de maca (Lepidium meyenii). Se li atribueixen accions anabòliques.

  - HIGH DEPURATIVE càpsules: conté Desmodium ascendens i se li atribueixen propietats depuratives.

Cap d'aquests productes no ha estat prèviament avaluat per l'AEMPS, per tant, la seva presència al mercat és IL·LEGAL i s'han de RETIRAR DEL MERCAT,

Segons la informació de què es disposa, aquests productes es poden trobar en botigues d'herboristeria, botigues de parafarmàcia i oficines de farmàcia.

En relació amb aquesta retirada,us recordem que la retirada de 84 productes d'aquest mateix laboratori, que es va comunicar el juliol de 2002, CONTINUA VIGENT.

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS