x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de medicaments il·legals de Wyeth Farma SA - Divisió SOLGAR ESPAÑA

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença que l'empresa WYETH FARMA, SA - DIVISIÓN SOLGAR ESPAÑA, SA està fabricant i comercialitzant una sèrie de productes que tenen la consideració legal de medicaments, tot i que no han estat registrats com a tals.

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments determina que els productes que consten al llistat que s'adjunta (1), tenen la consideració de medicaments, perquè contenen espècies vegetals no incloses a l'Ordre ministerial de 3 d'octubre de 1973, per la qual es crea el registre especial de preparats a base d'espècies vegetals medicinals:

Cap d'aquests productes no ha estat prèviament avaluat per l'AEMPS, per tant, la seva presència al mercat és IL·LEGAL i s'han de retirar del mercat.

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS