x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del producte HAVOC càpsules

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, a través d'una notificació de les autoritats sanitàries d'Andalusia, d'un cas d'hepatits tòxica greu (hepatitis colèstasis severa) associada al consum d'HAVOC càpsules. D'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, l'AEMPS ha resolt ordenar la PROHIBICIÓ DE COMERCIALITZACIÓ I RETIRADA DEL MERCAT del producte HAVOC càpsules, comercialitzat com a complement alimentari, perquè conté en la seva composició el principi actiu metilepitiostanol.

HAVOC càpsules és un producte destinat a un consum en l'entom del fisioculturisme, que es presenta com a alternativa als esteroides anabolitzants, per incrementar la força i la massa muscular. El metilepitiostanol és una prohormona que en el cos es metabolitza a desoximetiltestosterona, podent produir efectes adversos que, en funció de l'individu i la durada del tractament poden ser importants i, en ocasions, irreversibles.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la Llei 29/2006 de 26 de juliol, i essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

Sí algun establiment comercial disposa d'alguna unitat dels productes que s'esmenten en aquesta Nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS