x

Finestreta única. Tràmits on-line

Benvinguts a la finestreta única del Col·legi de Farmacèutics de Girona, un espai que vol ser una eina de comunicació electrònica per a tots els col·legiats i col·legiades i també per als usuaris.

 En el marc del què estableix la normativa vigent en matèria de prestació de serveis professionals, aquest espai de tràmits on-line permet donar la màxima facilitat, transparència i informació als ciutadans. Aquí trobareu la informació sobre els tràmits i procediments relacionats amb la col·legiació i també podreu consultar el registre de col·legiats i la relació permanentment actualitzada de les oficines de farmàcia de la província.

Igualment, es posa a disposició dels usuaris (com a destinataris dels serveis professionals) i també dels col·legiats, diversa informació sobre l'organització col·legial (Estatuts, Codi de conducta, pressupostos i quotes col·legials...), les dades professionals dels farmacèutics i farmacèutiques col·legiats/des i les vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial.

 

Portal de la transparència En aquesta secció hi trobareu informació sobre L' Organització col·legial (òrgans de govern, membres de la Junta, organització administrativa), L'Activitat econòmica (pressupostos i quotes col·legials), la Memòria col·legial i altres documents com ara el codi de conducta...

Llistat de col·legiats 

* Llistat de farmàcies 

* Formulari d'Alta col·legial 

Queixes i reclamacions