x

NOTÍCIES

Tractament per a la Deshabituació tabàquica_Finançat des de l'1 de gener 2020

A partir d'aquest 1 de gener de 2020 ja són finançats, per a pacients inclosos a un programa de recolzament de deshabituació tabàquica amb determinades condicions (*) ,els següents medicaments :  

CN 656184 CHAMPIX 0,5 MG 56 COMPRIMIDOS REC PELICULA

CN 697866 CHAMPIX 1 MG 56 COMPRIMIDOS REC PELICULA

CN 697864 CHAMPIX 0,5 MG i 1 MG 56 COMPRIMIDOS REC PELICULA

CN 893875 ZYNTABAC 150 MG 30 COMPRIMIDOS D'ALLIBERACIÓ PROLONGADA

CN 893891 ZYNTABAC 150 MG 60 COMPRIMIDOS D'ALLIBERACIÓ PROLONGADA

(*) Amb una motivació expressa de deixar de fumar que es pugui constatar amb un intent de deixar de fumar al darrer any i ser pacients que fumin 10 cigars o més al dia, amb un alt nivell de dependència ( Test Fagerström breu > o igual a 7).
Tot i això, dues presentacions es mantindran excloses :
ZYNTABAC 150 MG 100 COMP LIB. PROLONG (CN 650368 )

CHAMPIX 1 MG 112 COMP REC (CN 697867)

Aspectes importants a tenir en compte:

  • Aquests medicaments són finançats pel sistema nacional de salut amb el corrresponent copagament, de la mateixa manera que la resta de medicaments. Així doncs, no són gratuïts.
  • Només seran facturables els envasos amb cupó precinte (amb les sigles A.S.S.S.)
  • El tractament serà com a màxim de 12 setmanes
  • Es prescriurà un únic envàs per mes 
  • Es finançarà un intent anual per pacient per deixar de fumar amb recolzament farmacològic.
  • En el moment de la dispensació, no es podrà substituir el medicament prescrit per un altre.  

CATSALUT

  • La dispensació i la prescripció mèdica del medicament es realitzarà únicament pel sistema de recepta electrònica (inclosa la interoperabilitat entre altres CA). Així doncs, les prescripcions amb receptes paper no seran finançades.
  • En el cas que en el moment de la dispensació el sistema electrònic no estigui disponible, no es podrà fer ús del sistema de contingència.
  • El metge/sa haurà d’especificar la indicació en el moment de la prescripció electrònica per tal que aquesta sigui vàlida per a ser finançada.

MUFACE, ISFAS I MUGEJU

  • La dispensació i la prescripció mèdica del medicament es realitzarà per mitjà de receptes paper prèviament validades amb el segell de l'entitat corresponent . D'aquesta manera es garantirà el compliment de les condicions i requisits als que queden condicionats el finançament d'aquests medicaments.