x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos productes comercialtizats com productes per aprimar, per tenir la consideració de medicaments il·legals, al contenir p

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT de tots exemplars dels productes que es relacionen a continuació, per tenir la consideració de medicametns il·legals pel fet que inclouen en la seva composició principis actius farmacèutics.

- BOTANICAL SLlMMING 100% natural soft gel, que conté sibutramina
- AÇAIOBERRY ABC soft gel, que conté sibutramina i fluoxetina
- EXTRA SLlM STRONGER FORMULA càpsules, que conté sibutramina i fenolftaleïna.

- THERMOGENIC SLlM 1000 mg càpsules, que conté benzilpiperazina i altres piperazinas amb estructures compatibles amb m-clorobenzilpiperazina, dibenzilpiperazina i trifluorometilfenilpiperazina.

Per la informació de que es disposa, aquests productes s'estan comercialitzant fora del canal farmacèutic.

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS