x

Consell Farmacèutic

La Covid-19 i les proves diagnòstiques per a la seva detecció

Què causa la malaltia de la Covid19?

La Covid-19 està causada per un virus anomenat SARS-CoV-2.

Un virus és una partícula de material genètic encapsulada per una coberta de proteïnes. Els virus no es poden replicar per sí sols, sinó que els cal infectar cèl·lules i utilitzar els seus components per fer còpies d’ells mateixos.

El SARS-CoV-2 té un material genètic de tipus RNA i, com la resta de coronavirus, conté una glicoproteïna en forma d’espícula (proteïna S) al seu embolcall que li dóna un aspecte de corona.

Tant el material genètic de tipus RNA com la proteïna S juguen un paper important en la interacció entre el virus i la cèl·lula que infecta, i en el diagnòstic de la infecció amb els tests de laboratori corresponents.

Què és la malaltia de la Covid-19 i què comporta?

La Covid-19 és la malaltia que origina el virus del SARS-CoV-2, i pot afectar cada persona de manera diferent. La majoria de les persones  infectades desenvolupen símptomes lleus o moderats i es recuperen sense hospitalització.

Els símptomes més habituals solen ser febre, tos seca i cansament, però també poden presentar-se dolor, mal de coll, diarrea, conjuntivitis, mal de cap, pèrdua de gust o olfacte i erupcions cutànies.

En resposta a la infecció pel virus del SARS-CoV-2 el nostre cos es protegeix activant el seu sistema immunològic i produint cèl·lules i proteïnes (anticossos) d’atac al virus i protectors de noves infeccions.

Quines proves de laboratori permeten detectar la infecció?

La infecció es pot detectar de dues formes:

1. Per diagnòstic directe, detectant els components del virus en mostres respiratòries com el frotis nasofaringi, frotis nasal o Els tests són els següents:
  • PCR (Reacció en cadena de la polimerasa): és una prova quantitativa. Quantifica el material genètic RNA del virus (càrrega viral) 4-5 dies abans que apareguin els símptomes i negativitza habitualment entre els dies 15-30 de la infecció. És la prova de referència (gold standard), però és costosa, llarga i el temps de resposta del laboratori clínic pot ser de fins a 24-48 hores. Té una sensibilitat diagnòstica propera al 100%, això indica que si la mostra és adequada (recollida correctament) la prova detecta pràcticament tots els casos amb infecció.
  • Test antigènic: detecta la proteïna S de l’embolcall del És una prova qualitativa ràpida que dóna un resultat en uns 15-20 minuts, i es fa per un mètode immunocromatogràfic en centres sanitaris.

És vàlida quan hi ha simptomatologia perquè és quan la quantitat de virus en sang és més alta. Si hi ha simptomatologia i la mostra és adequada té una sensibilitat diagnòstica propera al 90%, menor a la PCR. Per tant, 1 de cada 10 casos es poden escapar i ser falsos negatius. En els casos amb simptomatologia i test antigènic negatiu, doncs, està indicat fer igualment una prova de PCR.

 2. Per diagnòstic indirecte, detectant/quantificant els anticossos que produeix el nostre cos com a resposta a la infecció, en mostra sanguínia. Es tracta de les immunoglobulines IgM i IgG. Les IgM apareixen entre els 5-7 dies de l’inici de la infecció i negativitzen aproximadament a les 3 setmanes. Les IgG apareixen als 10-15 dies de la infecció. Es tracta de proves complementàries al diagnòstic per conèixer el grau d’immunitat. Els tests són els següents:
  • Proves ELISA (enzimimmunoanàlisi) i CLIA (quimioluminiscència) requereixen d’aparells complexes i per tant només es fan en laboratoris clínics. Són metodologies automatitzades i quantifiquen els diferents
  • Prova ràpida (immunocromatografia) que dóna un resultat en uns 15-20 minuts i detecta els anticossos IgG i IgM per separat o bé Aquest tipus de test és el que la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha avalat com a autodiagnòstic i, per tant, és de venta exclusiva en Oficines de Farmàcia (prèvia prescripció mèdica).

Els tests d’anticossos tenen una utilitat en determinats casos com a complement al  diagnòstic:

- En estudis de seroprevalença per conèixer la població que té anticossos contra el

- Quan interessa saber si una persona sense símptomes ha passat la Covid-19.

Els tests d’anticossos no són vàlids com a diagnòstic, perquè un resultat negatiu no descarta que una persona en aquell moment pugui estar contagiada i encara no hagi desenvolupat anticossos.

 Adjunta trobareu la infografia elaborada pel COF Girona sobre els Tests disponibles en la detecció del SARS-CoV-2.

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...