x

Consell Farmacèutic

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els diferents tipus d’envasos i de residus, per aquest motiu no ens podem oblidar dels medicaments.

La Farmaciola de casa no ha de ser un magatzem de medicaments. Ha de contenir el que sigui imprescindible per problemes de salut lleus o comuns,  materials de cura, així com els medicaments per les malalties cròniques que tinguem, sempre guardats en el seu envàs original i amb el seu prospecte.

Es convenient revisar periòdicament la farmaciola de casa per treure i portar al punt SIGRE tots  aquells medicaments que estiguin caducats o en mal estat de conservació, i aquells que fa temps que no utilitzem o ja no recordem ni per a què ens els van receptar.

Així doncs:

Puc buidar al wàter o a l’aigüera la resta de xarop que queda a l’ampolla? NO

Puc tirar l’envàs del xarop buit i el blíster buit de pastilles al contenidor groc? NO

Què faig amb les pastilles que m'han quedat un cop he finalitzat el tractament prescrit pel metge ? portar-les al PUNT SIGRE de qualsevol farmàcia.

Els envasos de medicaments (buits o no) no els podem llençar ni al cubell de les escombraries ni al contenidor groc, tampoc podem llençar per l’aigüera i el wàter la resta de formes líquides (xarops) ni solides (pastilles, càpsules, pólvores...) que queden als envasos (ampolles o blisters) pel risc de contaminació ambiental que comportaria.

Per garantir que aquests residus reben un correcte tractament mediambiental, els medicaments i els seus envasos (caixes, blisters, ampolles, prospectes, etc...) es gestionen a través del punt SIGRE, que trobareu a qualsevol oficina de farmàcia.

 

Què hi puc dipositar al contenidor SIGRE?

SI

 • Medicaments caducats

 • Medicaments que no necessitis

 • Caixes de medicaments

 • Envasos buits o amb restes

 • Xeringues precarregades i plomes o bolígrafs amb les agulles unides a l'envàs del medicament (per exemple les xeringues precarregades d'insulina), sempre amb l’agulla tapada amb el seu caputxó protector o similar.

NO

 • Agulles (mirar document adjunt: agulles pel control de la diabetis_gestió de residus)

 • Termòmetres ( Per saber on cal dipositar els termòmetres de mercuri clica AQUí)

 • Gasses

 • Radiografies

 • Piles

 • Productes químics

   

SIGRE és una entitat sense ànim de lucre creada per garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de medicaments d'origen domèstic que s'hagin dispensat en oficines de farmàcia o en serveis de farmàcia hospitalaris.

Així doncs, els medicaments hospitalaris obtinguts des del Servei de Farmàcia Hospitalari que continguin agulles unides a l'envàs i no es puguin separar, també es poden dipositar a SIGRE, sempre i quan aquesta agulla estigui tapada o protegida correctament amb el seu caputxó o dispositu protector.

 

Al document adjunt trobareu un cartell amb imatges del què si i no es pot dipositar al SIGRE.    

 

Més informació

 

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Viatjar amb tranquil·litat. Recomanacions per a viatges internacionals.

PREPARANT EL VIATGE -Vacunacions Truca a CAtSalut Respon 061 i demana consell sobre les vacunes necessàries en el país de destí.Programa la visita ...