x

Consell Farmacèutic

Parlem de les mascaretes...Quins tipus existeixen i com s’han d’utilitzar?

La situació d'emergència sanitària per la COVID-19 ha propiciat, entre d'altres, la necessitat d'incorporar elements de protecció individual per evitar la transmissió del coronavirus SARS-CoV 2. Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, tot i això, no substitueixen el manteniment de mesures de prevenció com ara la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent.

Hi ha diversos tipus de mascaretes, i no totes compleixen les dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones.

Quins tipus de mascaretes existeixen?

MASCARETES QUIRÚRGIQUES. Són les que s’utilitzen en cirurgies i altres procediments. Eviten que les persones que les porten posades transmetin agents infecciosos, però no són efectives per prevenir el contagi. Són d'un sol ús i, per tant, no es poden reutilitzar. Poden ser planes, plisades,…

MASCARETES AUTOFILTRANTS. Ofereixen més protecció contra el coronavirus, perquè no només eviten que les persones que les porten transmetin la infecció, sinó que també les protegeixen del contagi.  Es diuen autofiltrants perquè filtren les partícules en suspensió exteriors.

N’hi ha de tres tipus, en funció del percentatge de protecció que ofereixen davant d’aquestes partícules: FFP1 (les menys efectives), FFP2 i FFP3 (les més efectives).

Aquestes mascaretes poden ser d’un sol ús (marcades amb NR) o reutilitzables (marcades amb R), en funció dels assajos que hagi realitzat el fabricant.

MASCARETES HIGIÈNIQUES o CASOLANES. No substitueixen les anteriors, però sí que poden tenir una funció higiènica i de barrera per contribuir a impedir la propagació de les gotetes respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem.

Les mascaretes higièniques reutilitzables han de complir les especificacions UNE 0065, amb les quals les mascaretes han de poder aguantar com a mínim 5 cicles de rentat i secat mantenint la seva funcionalitat. Després d’aquest procés, el fabricant ha de poder garantir que la mascareta higiènica reutilitzable compleixi amb els criteris especificats.

Abans de rentar aquests tipus de mascaretes, cal tenir en compte:

 • Les recomanacions del fabricant abans de rentar i assecar la mascareta
 • Evitar el contacte entre una mascareta bruta (a rentar) amb la roba neta.
 • Prendre precaucions alhora de rentar les mascaretes.
 • No utilitzar productes que puguin malmetre els materials i per tant disminuir la seva capacitat protectora.
 • Mai assecar la mascareta introduint-la en un forn microones.
 • Una vegada neta, evitar ambients en els que la mascareta es pugui tornar a contaminar.
 • En el cas de detectar alguna deformació, desgast,...caldrà canviar la mascareta.

Algunes mascaretes són productes sanitaris, com les quirúrgiques i les filtrants (o auto filtrants), i d'altres no (com són les  mascaretes higièniques i les casolanes). 

Com s’han d’utilitzar les mascaretes?

És molt important utilitzar-les i treure-se-les correctament per tal que siguin eficaces. També cal canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.

Abans de posar-se-la, cal:

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
 • Col·locar-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas, sense espais entre la cara i la mascareta, només el suficient per poder respirar.

Un cop posada:

 • No s’ha de tocar.
 • Si es toca, cal rentar-se bé les mans.

A l’hora de treure-se-la, cal:

 • Fer-ho des de la part del darrere o mitjançant les cintes que la subjecten, sense tocar la part que pugui estar contaminada.
 • Després de ser utilitzada, si està en bones condicions (no humitejada o amb pèrdua de consistència) doblegarem la mascareta amb la part externa cap a l’interior i la guardarem en un recipient tancat.
 • Quan ja no es pugui tornar a utilizar o en el cas que sigui d’un sol ús, doblegarem la mascareta amb la part externa cap a l’interior i la dipositarem en un recipient tancat per al seu rebuig.
 • Cal netejar la zona d'ajustament amb la cara (amb solució hidroalcohòlica), si és una mascareta autofiltrant.
 • Rentar-la a 60 oC si és una mascareta casolana.
 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
Tot i que aquests productes no són de venda exclusiva en farmàcia, us informem que la venda unitària de mascaretes quirúrgiques no empaquetades individualment només es pot realitzar en oficines de farmàcia (segons Ordre SND/354/2020). 
Al document adjunt podeu consultar la infografia sobre com usar les mascaretes i gestionar la seva eliminació
Vídeo explicatiu sobre lús de les mascaretes (https://youtu.be/MkwZKE8BLUU)

Per qualsevol dubte, consulta al teu farmacèutic/a.

Pren les mesures necessàries per protegir-te a tu i a tots.

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...