x

Consell Farmacèutic

TORNADA A L'ESCOLA_Recomanacions sobre l'ús de la mascareta

Com escollir la mascareta ?

- Com a norma general l'ús de mascareta és obligatori per majors de 6 anys, de 3 a 6 anys és recomanable i en nens menors de 3 anys no està recomanat.

- Es recomana que els nens i nenes sans a partir dels 3 anys facin servir mascaretes higièniques d'acord a la seva edat.

- És important que la mascareta sigui còmoda i s'ajusti bé a la cara del nen i nena, tapant nas i boca. Si no ajusta correctament no tindrà l'eficàcia adequada.

Els nens i nenes positius per COVID-19, amb o sense símptomes han d'usar preferentment mascaretes quirúrgiques o higièniques amb especificacions UNE.

Com posar i treure la mascareta?

- Sempre sota la supervisió d'un adult

- Els nens i nenes han d'estar instruïts per aprendre a usar les mascaretes sense tocar-se la cara.  Pot resultar útil practicar davant un mirall o amb un peluix gros.

- Les mascaretes són d'ús personal i no es poden compartir. Pera que els nens puguin identificar la seva poden utilitzar adhesius o marcar amb un retolador en un extrem. Però no s'ha de cosir, foradar o escriure directament a la zona filtrant de la mascareta ja que pot alterar la seva eficàcia.

- Les mascaretes d'un sol ús no s'han de reutilitzar.

Es poden rentar les mascaretes higièniques no reutilitzables i les mascaretes quirúrgiques?

- Les mascaretes quirúrgiques són d'un sol ús. No es recomana la seva reutilització.

- Les mascaretes higièniques NO reutilitzables són d'un sol ús i no es recomana el seu rentat ja que poden perdre les propietats de filtració.

- Les úniques mascaretes que es poden rentar són les mascaretes higièniques reutilitzables.

Quantes hores es poden portar?

- Les mascaretes higièniques i les mascaretes quirúrgiques no es recomanable fer-les servir més de 4 hores. En cas que s'humitegi o es deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una de nova.

- Es recomanable que els nens i les nenes duguin una mascareta de recanvi guardada en una bossa de roba.

Com rentar les mascaretes higièniques reutilitzables?

- Per rentar i assecar les mascaretes higièniques reutilitzables es recomanable seguir les instruccions de cada fabricant. Per exemple: Realitzar un cicle complet de rentat amb el detergent habitual, a 60ºC de Tª.

- Després de cada rentat, s'ha de realitzar una inspecció visual per detectar si s'ha fet malbé. Si s'ha fet malbé s'ha de llençar al rebuig.

- Es important renovar la mascareta un cop sobrepassat el nombre màxim de rentats.

Com desfer-nos de forma correcta de les mascaretes?

- En el contenidor del rebuig (contenidor gris)

- NO llençar la mascareta a terra ni a la natura.

- NO s'han de dipositar en els contenidors de matèria orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil.

- NO s'han de dipositar al punt SIGRE de la farmàcia.

Quins altres consells podem recordar als nostres fills?

S'ha de seguir amb les mesures d'higiene i de seguretat bàsiques:

- Al tossir o esternudar cobreix-te la boca i el nas, amb el colze flexionat o amb un mocador de paper i en acabar el tires a les escombraries.

- Al sortir de casa, respecta una distància mínima de 1,5 metres amb la gent i porta posada la mascareta.

- Rentat les mans amb freqüència amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic

- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca ja que les mans faciliten la transmissió del virus.

- No toquis la mascareta dels demés ni comparteixis la mascareta amb els amics.

- Si et trobes malament avisa a un adult

- Segueix totes les indicacions que et donin a l'escola

 

Al document adjunt podeu consultar la infografia amb tota aquesta informació

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...