x

Consell Farmacèutic

Validesa de la RECEPTA MÈDICA

Receptes mèdiques que es consideren NO vàlides:

  • Receptes escanejades i enviades per correu/WhatsApp.
  • Receptes rebudes a través de missatges al mòbil (WhatsApp o similar) per part d’un prescriptor.
  • Receptes fotocopiades.
  • Informes mèdics d’alta. Els informes d’alta no compleix la normativa vigent de recepta mèdica (RD 1718/2010 de recepta mèdica i ordres de dispensació), en aquests falten dades com la signatura del metge, la data de prescripció, el DNI del pacient i les formes farmacèutiques dels medicaments prescrits.  A més, hi apareix informació confidencial del pacient que no contempla aquesta normativa, i acceptant-lo, sense una autorització prèvia s'estaria infringint la llei de protecció de dades.

Actualment, com ja sabeu, està implementada la recepta electrònica en tot l’àmbit públic, però també a la sanitat privada de Catalunya. La prescripció electrònica de medicaments genera un codi QR que permet a la farmàcia accedir a la recepta electrònica. El prescriptor pot fer arribar aquest codi al pacient per diferents canals (imprès al full d'informació de la medicació, per correu electrònic, per WhatsApp, etc.).

Adjunt, trobareu una infografia (en format PDF i imatge), elaborada pel COFGi, del que es pot considerar recepta mèdica vàlida i del que no. Esperem que us pugui ser útil.

 

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...