x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals de la marca LIFE-PLUS

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença de la comercialització de diversos productes que, per la seva composició en espècies medicinals no incloses a l'Annex de l'Ordre Ministerial de 3 d'octubre de 1973, i/o contenir substàncies farmacològicament actives o per atribuir-se propietats per tractar, prevenir, curar o alleugerir malalties, tenen la consideració de medicaments, d'acord amb els articles 8 i 42 de la Llei 25/1990, del Medicament.

L'empresa que distribueix els productes que es detallen al document adjunt (1) és LIFE-PLUS EUROPE Ltd, ubicada al Regne Unit. D'acord amb la informació facilitada, aquests productes es comercialitzen fora dels canals comercials habituals, mitjançant la comanda directa al distribuïdor, després de les activitats promocionals que efectuen els delegats comercials. En aquestes activitats s'atribueixen a aquests productes moltes propietats per tractar, prevenir, curar o alleugerir malalties, sense cap tipus de fonament científic i sense ajustar-se a la legalitat vigent sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finslitat sanitària.

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, per tant, la seva presència al mercat és IL·LEGAL i s'han de RETIRAR DEL MERCAT.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS