x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals.

 

 

La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença de la comercialització dels productes ESSENTIAL BALM, YEE ON WO EMBROCATION, HUOLUO YOU i MENTOL BALM que, per la seva composició amb espècies medicinals no incloses en l’Annex de l’Ordre Ministerial de 3 d’octubre de 1973, tenen la consideració legal de medicaments, d’acord amb l’article 42 de la Llei 25/1990, del medicament.

 

D’acord amb la informació facilitada, aquests productes es comercialitzen fora del canal farmacèutic, en establiments del tipus “tot a 100” o d’altres similars.

 

 

 

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l’AEMPS. Per tant, d’acord amb l’article 95.2 de la llei 14/86, general de sanitat, la seva presència en el mercat és IL·LEGAL i s’han de RETIRAR DEL MERCAT, tal i com estableix l’article 106 de la Llei 25/1990.

 

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixença, en feu la màxima difusió possible dins del vostre àmbit competencial i pugueu adoptar les mesures escaients per tal de contribuir a fer efectiva aquesta retirada del mercat.

 

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS