x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos productes amb KETOCONAZOL, per tenir la consideració de medicaments il·legals

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT de tots exemplars dels productes que consten en el document adjunt, els quals contenen KETOCONAZOL, per tenir la consideració de medicaments il·legals.

El ketoconazol, principi actiu present en medicaments registrats, està indicat en el tractament d'infeccions per fongs. Pot produir efectes adversos com ara nàusees, vòmits, pruïja, ginecomàstia, impotència, icterícia, hepatitis, etc. Els productes relacionats a l'annex, per les característiques i indicacions que inclouen, així com per les possibles reaccions adverses, requereixen la prescripció i el control per part d'un metge.

El fet de contenir una substància farmacològicament activa (ketoconazol) confereix a aquests productes la consideració legal de medicament d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris. Aquests productes, però, no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, d'acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999, de 26 de març, pel que s'aprova l'estatut de l'AEMPS i l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, pel que la seva presència en el mercat és il·legal.

Per la informació de la que es disposa, aquests productes s'estan comercialitzant fora del canal farmacèutic.


MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS