x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos productes amb HIDROQUINONA, per tenir la consideració de medicaments il·legals

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a I'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT de tots exemplars dels productes que consten en el full annex, els quals contenen hidroquinona, per tenir la consideració de medicaments il·legals.

La hidroquinona, principi actiu present en diversos medicaments registrats, està indicada en el tractament de trastorns de la pigmentació. Pot produir efectes adversos com són: irritació, hiperpigmentació i ocronosi en tractaments prolongats, leucodèrmia, etc.

Els productes que s'esmenten en aquesta retirada, per les seves característiques, indicacions i possibles reaccions adverses, podrien requerir la prescripció i el control per part d'un metge.

El fet de contenir una substància farmacològicament activa (hidroquinona) confereix a aquests productes la consideració legal de medicament, d'acord amb el que estableix I'article 8 de la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris.

Així mateix, aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de I'AEIVIPS, d'acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999, de 26 de març:, pel que s'aprova I'estatut de I'AEMPS i I'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de març, pel qual s'aprova l'estatut de l'AEMPS i l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il·legal.

Per la informació de què es disposa, aquests productes s'estan comercialitzant fora del canal farmacèutic.

 

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS