x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de varis productes per tenir la consideració de medicaments il·legals al contenir IOHIMBINA

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació pel fet que s'han considerat medicaments il·legals perquè contenen IOIMBINA, substància farmacològicament activa, i no disposen de la corresponent autorització de l'AEMPS per a comercialitzar-los a l'Estat espanyol, pel que la seva presència en el mercat és il·legal.

Els productes afectats per aquesta retirada són:
- MAXHARD, ULTIMATE SPANISH FLV, MAXSIZE, HERBALVIVA, VIAMAX-MAXIMIZER i MAX DESIRE 60 CAPS.

D'acord amb la informació facilitada per l'AEMPS, aquests productes es comercialitzen com a complements alimentaris a base de plantas medicinales de origen natural, però no han estat comunicats a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, d'acord amb el que preveu la normativa vigent. A més, segons les anàlisis portades a terme pel Laboratori Oficial de Control de l'AEMPS, contenen el principi farmacològicament actiu iohimbina i en l'etiquetatge declaren la presencia de la planta "Yohimbe".

La iohimbina és un antagonista ALFA-2adrenèrgic (simpaticolític). A dosis baixes és hipertensor i a dosis més elevades hipotensor, vasodilatador dels territoris vasculars perifèrics. La vasodilatació induïda en els cossos cavernosos és el que causa la seva capacitat per a millorar la funció sexual. També provoca un augment del to i motilitat intestinal, així com un augment de la lipòlisi en l'adipòcit, per la qual cosa ha estat utilitzada en alguns productes comercialitzats pretesament com complements alimentaris.

A l'Estat espanyol no hi ha cap medicament autoritzat que contingui aquesta substància. A França, però, està autoritzat un medicament que té com a indicació el tractament de la disfunció erèctil i de la hipotensió ortostàtica. La fitxa tècnica d'aquest medicament recull una sèrie d'aconteixement adversos relacionats amb el seu ús, que inclouen: trastorns del sistema nerviós central (SNC) com nerviosisme, irritabilitat, insomni, tremolor, vertigen, migranya; problemes digestius com nàusees, vòmits i/o diarrees; problemes cardiovasculars com ara taquicàrdia, priapisme. També presenta interaccions amb la clonidina i la inhibició de l'activitat dels medicaments antihipertensius.

Per la informació de que es disposa, aquests productes s'estan comercialitzant fora del canal farmacèutic.

Podeu consultar la Nota Informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a:

Retirada de productes il-legals amb yohimbina

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS