x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del medicament il·legal: PORNSTAR

L´Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement de la comercialització del producte PORNSTAR com a complement alimentari per lnternet.

Segons les anàlisis dutes a terme pel laboratori oficial de control de I´AEMPS, I´esmentat producte conté el principi farmacològicament actiu iohimbina, no declarat en I´etiquetatge.

La iohimbina és un antagonista adrenèrgic (simpaticolític). A dosis baixes és hipertensor i a dosis més elevades hipotensor, vasodilatador dels territoris vasculars perifèrics. La vasodilatació induïda en els cossos cavernosos és la causant de la seva capacitat per a millorar la funció sexual. També provoca un augment del to i motilitat intestinal, així com un augment de la lipòlisi en I´adipòcit.

Degut a la seva activitat farmacològica a aquests nivells ha estat utilitzada en alguns productes presumptament comercialitzats com a complements alimentosos.

A Espanya no hi ha cap medicament autoritzat que contingui aquesta substància en la seva composició.

No obstant això, a França hi ha un medicament autoritzat que té com a indicació el tractament de la disfunció erèctil i de la hipotensió ortostàtica. La fitxa tècnica del producte a França recull una sèrie d´esdeveniments adversos relacionats amb el seu ús, que inclouen: trastorns del sistema nerviós central (SNC) com ara nerviosisme, irritabilitat, insomni, tremolor, vertigen, migranya; problemes digestius com ara nàusees, vòmits i/o diarrees; problemes cardiovasculars com ara taquicàrdia i priapisme. També presenta interaccions medicamentoses amb clonidina i inhibició de I´activitat dels medicaments antihipertensius.

Tenint en compte tot això, la directora de I´AEMPS ha determinat que aquest producte té la consideració de medicament i, com que no ha estat avaluat ni autoritzat prèviament per part de I´AEMPS abans de ser comercialitzat a l´Estat espanyol, LA SEVA PRESENCIA AL MERCAT ÉS IL·LEGAL i S'HA DE RETIRAR.

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS