x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits per incloure en la seva composició el principi actiu metasterona

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha tingut coneixement, a través d'una denúncia de la Policia Municipal de Madrid, de la comercialització del producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits. Aquest producte es comercialitza com a complement alimentari, tot i que no ha estat notificat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

A l'etiquetatge del producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits consta la substància dymethazine, que es metabolitza en metasterona, també anomenada metildrostanolona, superdrol o 2a,17a-dimetil-5a-androst-3-ona-17ß-ol. La presència d'aquesta substància ha estat demostrada en les anàlisis de mostres d'aquests productes fetes pel Laboratori Oficial de Control de l'AEMPS.

La inclusió en el producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits d'aquesta substància li confereix la condició legal de medicament, segons l'establert a l'article 8 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits és un producte destinat al consum en l'entorn del fisioculturisme, que es presenta com a alternativa als esteroides anabòlics per augmentar la massa i la força muscular. La metasterona és un principi actiu que està relacionat estructuralment amb la testosterona i que té activitat hormonal anabolitzant. El consum de metasterona s'ha associat a malalties hepàtiques, que poden arribar a ser molt greus, tals com la colèstasi hepàtica (obstrucció de les vies biliars) o hepatotoxicitat.

L'ús d'anabolitzants hormonals pot produir efectes adversos que, en funció de l'individu i de la durada de la utilització, poden ser importants i, en ocasions, irreversibles. El seu ús s'associa a nàusees, vòmits, diarrees, excitació, insomni, depressió, acnè i ginecomàstia. Amb menys freqüència poden produir trastorns en I'erecció, inhibició de la producció d'espermatozoides, hipercolesterolèmia, hipercalièmia i edema. Pels seus efectes metabòlics augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars.

Els anabolitzants també produeixen una alteració de les funcions hepàtiques, de la coagulació sanguínia i de la glàndula tiroide. Per tot això, el seu ús està contraindicat en malalts amb insuficiència renal o hepàtica, malalties cardiovasculars, epilèpsia o diabetis, entre altres malalties.

Tenint en compte tot això, la direcció de l'AEMPS ha resolt que aquest producte es considera medicament i, en no haver estat avaluat ni autoritzat per l'AEMP prèviament a la comercialització a l'Estat espanyol, LA SEVA PRESENCIA AL MERCAT ÉS IL·LEGAL I S'HAN DE RETIRAR DEL MERCAT, d'acord amb el que estableix la Llei 29/2006, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

 

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS