x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del producte PHREAK per incloure en la seva composició els principis actius halodrol metasterona i metiltestosterona.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha tingut coneixement, a través d'una denúncia de la Policia Municipal de Madrid, de la comercialització del producte PHREAK. Aquest producte es comercialitza com a complement alimentari, tot i que no ha estat notificat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

En l'etiquetatge del producte PHREAK consten el 4-chloro-17a-methyl-androst-1 ,4-dien-3¡3,17¡3-diol (també anomenat halodrol) i el 2a,17a-dimethyl-etiocholan-3-one (també anomenat metasterona, metildrostanolona, superdrol o 2a,17a-dimetil-5a-androst-3-ona-17¡3-01). La presència d'aquestes substancies ha estat demostrada en les anàlisis de mostres d'aquests productes fetes pel Laboratori Oficial de Control de l'AEMPS que han detectat, a més, la presència de metiltestosterona.

PHREAK és un producte destinat al consum en l'entorn del fisioculturisme, que es presenta com a alternativa als esteroides anabòlics per augmentar la massa i la força muscular. L'halodrol és una prohormona que en el cos es metabolitza en la substància hormonal, anabolitzant dehidroclormetiltestosterona. La metasterona i la metiltestosterona són principis actius que estan relacionats estructuralment amb la testosterona i que tenen activitat hormonal anabolitzant.

El consum de metasterona s'ha associat a malalties hepàtiques, que poden arribar a ser molt greus, tals com colèstasi hepàtica (obstrucció de les vies biliars) o hepatotoxicitat. L'ús d'anabolitzants hormonals pot produir efectes adversos que, en funció de l'individu i de la durada de la utilització, poden ser importants i, en ocasions, irreversibles. El seu ús s'associa a nàusees, vòmits, diarrees, excitació, insomni, depressió, acnè i ginecomàstia. Amb menys freqüència poden produir trastorns en l'erecció, inhibició de la producció d'espermatozoides, hipercolesterolèmia, hipercalièmia i edema. Pels seus efectes metabòlics augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars. Els anabolitzants també produeixen una alteració de les funcions hepàtiques, de la coagulació sanguínia i de la glàndula tiroide. Per tot això, el seu ús està contraindicat en malalts amb insuficiència renal o hepàtica, malalties cardiovasculars, epilèpsia o diabetis, entre altres malalties.

Tenint en compte tot això, la direcció de l'AEMPS ha resolt que aquests productes es consideren medicaments i, en no haver estat avaluats ni autoritzats per l'AEMPS prèviament a la comercialització a l'Estat espanyol, LA SEVA PRESENCIA AL MERCAT ÉS IL·LEGAL I S'HAN DE RETIRAR DEL MERCAT, d'acord amb el que estableix la L1ei 29/200'6, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS