x

NOTÍCIES

Acompanyar els àpats dels infants_Consells per a menjadors escolars i per a famílies

Al document adjunt podeu consultar consells adreçats a menjadors escolars i famílies per ajudar a desenvolupar i reforçar l'adquisició d'hàbits higiènics i alimentaris saludables, utilització adequada del material i dels estris del menjador i promoure els aspectes socials i de convivència dels àpats, entre altres.
Documents adjunts