x

NOTÍCIES

Campaña Mundial MMM18_a les Farmàcies

Al llarg del mes de maig es durà a terme la campanya mundial " May Measurement Month ( MMM)”, promogut per la World Hipertension League  (WHL) i coordinat per la Societat Internacional d'Hipertensió (ISH) i que té per objectiu incrementar la conscienciació respecte a la importància del control de la tensió arterial. Hi participen més de 100 països pel que s’ha reconegut com el major exercici de cribratge de la tensió arterial que es coneix fins la data a tot el món. Gràcies a la col·laboració de la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària (SEFAC) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) en l'edició d'aquest any participen també les oficines de farmàcia.

Si ets major de 18 anys i no t'has mesurat la pressió arterial en els últims 12 mesos, pots adreçar-te a una oficina de farmàcia i participar en la campanya. Per participar haureu de respondre alguna pregunta sobre dades de salut, que en cap cas són de caire personal, que serveixen per a la recopilació de dades estadístiques i resultats de la campanya. 

Moltes gràcies per la vostra participació.