x

NOTÍCIES

COFGI_Informe donacions 2019_Cooperació

Des de ja fa uns anys, el Col·legi de Farmacèutics destina un percentatge del seu pressupost a projectes de cooperació. La Comissió de cooperació, integrada per un seguit de persones interessades en el tema, és qui s'ocupa de rebre les propostes de projectes, avaluar-les i decidir l'assignació de diners entre les propostes presentades.

Els criteris que regeixen la decisió de la comissió es basen en destinar els diners preferentment a projectes de caràcter sanitari i, sobretot, fer l'aportació a organitzacions o institucions de fiabilitat i credibilitat reconeguda.

Feta la valoració de les diverses propostes presentades a la convocatòria 2019 d'Ajuts a la Cooperació del COFGirona, i una vegada avaluades, s'ha decidit la següent assignació:

  • Associació Gàmbia para Garawol. Projecte"Garawol". Import concedit: 350 €
  • Associació BANTANDICORI. Projecte"Garantir la sobirania alimentaria a la comunitat rural de kandia  (Senegal)". Import concedit: 350 € 
  • Associació SEC (Salut Empordà Cooperació)
        1.- Projecte"Suport amb la medicació a persones en risc d'exclusió". Import concedit: 200€
        2.-Projecte "Material Ortopèdic". Import concedit: 300€
  • Farmacèutics Mundi. Fons Humanitari per Emergències (FAHE) de. Import concedit: 330€

La informació que des d'aquestes organitzacions es rep sobre els projectes desenvolupats, així com el document acreditatiu de l'aportació econòmica feta, estarà a la vostra disposició a la biblioteca del Col·legi.