x

NOTÍCIES

El Departament de Salut implanta el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

L’any 2010 s’iniciarà la implantació del programa a tot Catalunya.

Es preveu que s'assoleixi la cobertura del 100 % de la població diana l'any 2015

Per primera vegada a l'Estat espanyol els farmacèutics tindran un paper actiu en la detecció d'aquest tipus de càncer

La prova de detecció de sang oculta en femta es durà a terme en homes i dones de 50 a 69 anys d'edat, amb una periodicitat biennal

 

Més informació a gencat