x

NOTÍCIES

Farmàcies al límit

En data dilluns 25 de febrer de 2013, la Generalitat de Catalunya ha informat que de moment no pagarà la factura de medicaments corresponent a les receptes dispensades el passat mes de novembre del 2012.

Cal remarcar que la despesa que representa tota la medicació recollida pels ciutadans a les farmàcies des del dia 1 de novembre fins avui ja ha estat assumida pel farmacèutic.

És possible que amb les dificultats actuals de finançament es posi en perill el subministrament de fàrmacs a la població.

Esperem que la Generalitat tingui com a prioritat posar-se al dia en el pagaments d'un servei sanitari tan essencial.