x

NOTÍCIES

Full lingüístic La llengua al dia

Als document adjunts podeu consultar els números 49 i 50 del full lingüístic La llengua al dia.

També podeu consultar els números endarrerits de La llengua al dia a:

http://www10.gencat.net/catsalut/girona/girona_llengualdia.htm