x

NOTÍCIES

Implantació de la targeta sanitària individual (TSI)_Cuida'm

CatSalut ha publicat una nova instrucció 07/2016_Implantació de la targeta sanitària individual (TSI) Cuida'm

Es tracta d'una targeta sanitària diferenciada per a persones relacionalment vulnerables que necessiten una atenció més personalitzada. Es podran beneficiar persones de totes les edats amb demències, dany cerebral, discapacitat intel·lectual lleu o moderada, transtorns de la conducta, trastorns de l'espectre autista, malalties minoritàriescofgnitivoconductuals de base genètica en edat pediàtrica,...
Aquestes persones, podran gaudir de les següents actuacions concretes (veure pàg 4 instrucció...):

  • Prioritat en l'accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d'espera,...
  • Facilitats per a l'acompanyament a zones d'urgència o activitats diagnòstiques,...

Material divulgatiu:

Instrucció i més informació: TSI Cuida'm