x

NOTÍCIES

Informe de Salut 2013

El Departament de Salut ha publicat a la seva web l'INFORME DE SALUT 2013.

L'Informe de salut és un compromís anual del Departament de Salut que respon, per una banda, a la necessitat de facilitar informació periòdicament sobre els principals indicadors de salut de la població i, per l'altra, a la voluntat de transparència i rendició de comptes. El propòsit d'aquest document és, doncs, la presentació de les dades sanitàries més recents, que han de permetre fer una valoració global de la salut del ciutadans de Catalunya, i, a més, fer un seguiment exhaustiu de l'evolució dels objectius de salut formulats des del Pla de salut de Catalunya 2011-2015.