x

NOTÍCIES

Informe de salut 2016

El Departament de Salut edita anualment l'Informe de salut, un recull amb les dades més recents i rellevants que permeten fer una valoració global de l'estat de salut a Catalunya. És, alhora, una eina per monitorar els objectius de salut formulats al propi Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

L'Informe aprofundeix en l'anàlisi i la descripció de les dades de salut que corresponen als projectes del Pla de salut, i fa especial atenció en alguns dels seus determinants socials, com són ara la classe social i el nivell d'estudis.

Es pot accedir a l'informe: Informe de salut 2016