x

NOTÍCIES

Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives.

Publicada al DOGC la LLei de mesures fiscals, financeres i administratives.

Us informem que en el DOGC núm. 6094, de 23/03/2012, s'ha publicat la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.


Concretament, s'afegeix un capítol, el XII, al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya: "Capítol XXII. Taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l'emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació", en el que es fa referència a la taxa d'1 euro per recepta o ordre de dispensació efectivament dispensada. Podeu consultar-lo al document adjunt.

 

Aquesta taxa entrarà en vigor al cap de tres mesos de la publicació d'aquesta llei en el DOGC.