x

NOTÍCIES

Llista de substàncies i mètodes prohibits en l´esport

En el BOE núm. 317 de 30 de desembre, s’ha publicat la Resolució, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, en la que s’aprova la llista de substàncies i mètodes prohibits en l’esport.

Resolució, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes