x

NOTÍCIES

Mesures en la recepta electrònica per tal d’evitar desplaçaments dels usuaris/es als CAP.

Davant la situació d’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, i en la línia d’evitar desplaçaments innecessaris als Centres de l’Atenció Primària, el CCFC i CatSalut han definit el següent procediment EXCEPCIONAL d’actuació a nivell del sistema de recepta electrònica, per facilitar l’accés als plans de medicació i medicació prescrita als pacients que no disposen del darrer pla de medicació o que aquest estigui vençut:

1. Pacients que no disposen del darrer pla de medicació vigent

Les oficines de farmàcia poden recuperar el pla de medicació utilitzant únicament la Tarjeta Sanitària (TSI) de l’usuari/a pels casos que aquest/a l’ hagi perdut o no disposi del full (en paper) del pla de medicació, sense necessitat d’anar al CAP.

2. Pacients amb un pla de medicació vigent però amb prescripcions cròniques ja vençudes.

Les oficines de farmàcia podran dispensar de forma similar a l’operativa en recepta paper, qualsevol pla de medicació “vençut o caducat” d’un usuari/a del CatSalut .

Cal tenir en compte, però que:

  • Aquestes dispensacions només seran vàlides pels tractament existents de llarga durada
  • Només es podrà dispensar un envàs per recepta
  • Davant la prescripció d'un nombre excessiu d'envasos. L’usuari podrà disposar de tractament per 20 dies.
  • No es permetrà la dispensació (finançada) dels tractaments per la deshabituació tabàquica
  • Queden exclosos de la mesura els pacients d’altres Comunitats Autònomes, estrangers i pacients sense TSI.