x

NOTÍCIES

Notícies Internacionals de Sanitat i Farmàcia. JUNY 2014

S'ha publicat el Butlletí mensual: NOTÍCIES INTERNACIONALS DE SANITAT I FARMÀCIA del mes de juny 2014, amb informació sobre les noticies d'interès per la farmàcia en els diferents països europeus.