x

NOTÍCIES

Petits canvis per menjar millor. Guia elaborada per l'ASPCAT.

L' Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha elaborta la Guia alimentària “Petits canvis per menjar millor", una nova eina educativa desenvolupada en el marc de l’ estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable).

Aquest material s'estructura en tres grans grups de missatges senzills sobre aliments i les conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l'entorn.

L’objectiu és sensibilitzar la població sobre aquells aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.