x

NOTÍCIES

Pla de vigilància sindròmica de la grip. Tasca de les OF Sentinella

La vigilància sindròmica de la grip és una activitat de salut pública emmarcada dins el pla d'informació d'infeccions respiratòries de Catalunya (PIDIRAC). Els objectius d'aquest pla, que s'ha posat en marxa durant el 2017-2018, són els següents:

  • Obtenir informació diària sobre la morbiditat per infeccions respiratòries agudes que es detecta a les farmàcies sentinella
  • Obtenir informació sobre la medicació dispensada als pacients
  • Detectar de forma precoç l'aparició de les epidèmies de grip.

Les farmàcies sentinella que estan distribuïdes arreu de Catalunya, notifiquen les deteccions que fan en la tasca de vigilància sindròmica de la Grip i la informació es recull en un informe que publica el Departament periòdicament. El full informatiu núm. 18 recull les dades de grip detectades per les farmàcies sentinella fins la setmana 6 de 2019 (del 4 al 10 de febrer).

Gràcies a la tasca de les farmàcies sentinella, es disposa d'un interessant Informe de Vigilància Sindròmica de la Grip.