x

NOTÍCIES

Publicació BOE. Nou Import màxim de venda al públic de mascaretes quirúrgiques d’un sol ús

Us informem que avui s’ha publicat al BOE la Resolució de 13 de novembre de 2020, que publica l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments pel que es revisen les imports màxims de venda al públic, en aplicació del previst en l’article 94.3 del text refós de la Llei de garanties.

Aquesta Resolució és d’aplicació a partir de demà, 17 de novembre de 2020, i estableix un nou import màxim de venda al públic a les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, reduint-lo a 0,72 euros/unitat.

Recordeu que aquest preu és amb impostos inclosos (actualment 21% d'IVA i recàrrec d'equivalència corresponent), i es revisarà amb la periodicitat que la vigilància de preus de mercat ho requereixi.